Kaatsen in Wijnaldum 15 juni

Afgelopen zondag 15 juni was er een kaatspartij in Wijnaldum, dit was een gezamenlijke partij met Oosterbierum en Sexbierum, helaas was de opkomst uit beide dorpen niet hoog slechts twee kaatsers uit Oosterbierum. Om 1 uur gingen de kaatsers los en de lotingscommissie had zijn werk goed gedaan want vele partijen eindigden in 5-5.


De finale ging tussen de parturen 1 en 4 en deze partij eindigde ook in 5-5, beide parturen hadden na 3 kaatsronden evenveel punten en moesten uiteindelijk de tegen eersten geteld om te kijken wie er met de kransen om huiswaarts keerden.

Op de foto de prijswinnaars met op de achtergrond de telegraaf, deze is door vrijwilligers afgelopen winter weer als ‘ nieuw’ gemaakt.

 

1e  Simon Broekstra                          2e  Irold Dijkstra    (OB)

     Klaas Tigchelaar                               Anton Ligthart

     Wilma Bergmans                              Klaas Auke Dijkstra

 
Free business joomla templates