Diplomakaatsen en kaatskamp

Diplomakaatsen

Elke jaar organiseert de jeugdcommissie van de kaats vereniging het diplomakaatsen.

Het kaatsdiploma bestaat al rond de 20 jaar. Voor elke categorie t/m 13 jaar  is er een aparte kaatsdiploma, welke KNKB waardig is.

De categorieën bestaan uit:

  • Kabouters 6 -7 jaar
  • Welpen 8 -9 jaar
  • Pupillen 10- 11 jaar
  • Schooljeugd 12-13 jaar


Met de aangebrachte verschillen in oefeningen en normering is een opzet ontstaan, die recht doet aan de verschillen in leeftijd en niveau. Er wordt getoetst op de volgende vaardigheden:

  • 6-7 jaar basisvaardig: Coördinatie, vangen, tussenspel, uitslag, opslag
  • 8-9 jaar balvaardig: Conditie, coördinatie Tussenspel, Uitslag ( plaatsen en afstand), opslag (zuiverheid en techniek) Opslag (afstand)
  • 10-11 jaar slagvaardig: 3- minuten loop, tussenspel, Uitslag (plaatsen) opslag (afstand) uitslag (afstand) opslag (trefzekerheid)
  • 12-13 jaar kaatsvaardig: 3 minutenloop, tussenspel ( vanaf boven) Uitslag (plaatsen) uitslag (afstand) Opslag (afstand) opslag (trefzekerheid)

Het doel van het kaatsdiploma is:

  • Vergroten van de motivatie t.a.v. het kaatsen
  • Aanleren van belangrijke basisvaardigheden

Naast deze twee doelen stelt de jeugdcommissie nog als extra doel dat het vooral een leuke dag moet worden.

Kaatskamp

Eén keer in de twee jaar organiseert de jeugdcommissie als afsluiting van het kaatsseizoen een kaatskamp.
Tijdens het kaatskamp worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Een kampvuur, spelletjes, playbackshow, quiz, of lekker uitleven op een stormbaan. 

Wanneer we allemaal honger krijgen van al deze activiteiten, eten we gezellig met z’n allen een warme maaltijd.
Degenen die het leuk vinden mogen blijven slapen! De volgende ochtend gaan we lekker ontbijten en vaak volgt er nóg een leuke activiteit.

Natuurlijk staat ook het kaatsen centraal! Het diplomakaatsen wordt samen met het kaatskamp georganiseerd. Na de slaappartij kun je meedoen aan het kind-ouderpartij. Geef je daar ook voor op!

Het kaatskamp is voor alle jeugdcategorieën.

Kortom, het kaatskamp wil je niet missen!
Het kaatskamp wordt in 2013 weer georganiseerd.

 

 

 
Free business joomla templates